Αιμορροΐδες – Τι είναι και τι πρέπει να κάνω?

Στην πραγματικότητα όλοι μας έχουμε αιμορροΐδες  κάποια στιγμή της ζωής μας, διότι  αυτές είναι  απλά οι διαστολές των φλεβών  που εντοπίζονται στην πρωκτική περιοχή.

Αιμορροΐδες

 

Το 50% του πληθυσμού θα ταλαιπωρηθεί σε κάποια στιγμή της ζωής του από αιμορροΐδες οι οποίες μπορεί να είναι  προσωρινές, αλλά μπορεί να και να  ταλαιπωρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δημιουργία των  αιμορροΐδων  και η  συχνότητα των  ασθενουντων  αυξάνεται με την ηλικία, αλλά και από διάφορες άλλες συνθήκες  όπως δυσκοιλιότητα , διάρροια ,  διατροφή και  άσκηση. Τα συμπτώματα που αναφέρονται είναι συνήθως πόνος στον ορθό, κνησμός, αιμορραγία και ίσως και πρόπτωση.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η υψηλή συχνότητα εμφάνισης αυτής της πάθησης έχουν βοηθήσει ώστε να αναπτυχτούν πολλές μέθοδοι για την αντιμετώπισης της.

>> Επόμενο